Deze film is bedoeld als schetsontwerp voor een game.
Het is het verhaal over een jongen die niet weet dat zijn moeder een engel is en wordt meegesleept in haar wereld waarin hun leider meedogenloos heerst.

This film is intended as a sketch design for a game. It is the story of a boy who does not know that his mother is an angel and is dragged into her world where their leader rules ruthlessly.